Network Menu

Årets mottagare

Mottagare 2018

Heidi Synnøve jämför medeltida furstar

Heidi Synnøve Djuve, 2018 LitstipHeidi Synnøve Djuve, doktorand vid University of Aberdeen, UK., tilldelas SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället för hennes arbete med avhandlingen The Scandinavian Medieval Specula.

Juryns motivering:
Heidi Synnøve Djuves projekt tar ett komparativt grepp på skandinavisk politisk litteratur då hon avser att jämföra två s.k. furstespeglar, d.v.s. rådgivningsböcker för unga furstar, från medeltiden: den norska Konungs skuggsjá från 1200-talet och den svenska Konungastyrelsen från 1300-talet, som bara existerar i ett enda exemplar. Hon har också för avsikt att översätta Konungastyrelsen till moderna språk för att göra den mer tillgänglig för forskning. Heidi Synnøve Djuves avhandling kommer öka våra kunskaper om det förmoderna Skandinaviens språk och kultur och de förändringar i politisk ideologi som texterna vittnar om.

Mer information om :

Mottagare 2017

Ian forskar i översättning

Ian Giles; Foto: Privat

Ian Giles; Foto: Privat

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2017 har tilldelats Ian Giles, doktorand i skandinaviska studier vid Edinburghs Universitet i Storbritannien, för hans arbete med avhandlingen “Tracing the Transmission of Scandinavian Literature to the United Kingdom: 1917-2017”.

Juryns motivering

Ian Giles har under flera år bidragit till forskningen och utförandet av översättningsarbeten från skandinaviska språk till engelska. Detta har fördjupat hans intresse för relationerna mellan svensk och brittisk kultur från de senaste 100 åren och det allt varmare mottagandet av svensk och nordisk litteratur i översättning inom Storbritannien. Hans avhandling studerar översättningsaktiviteten från ett sociokulturellt perspektiv och kommer genom ett antal fallstudier av utvalda verk att lägga fram användbara metoder för översättning av litteratur, både för översättarbranschen och förlagen, liksom ökad förståelse av den skandinaviska litteraturens egenart. Arbetet kommer att få avgörande betydelse för skandinavister, särskilt i ett europeiskt perspektiv, men även för den inomnordiska litteraturforskningen tack vare de nya metoder och perspektiv han presenterar.

Mer information om Ian Giles: