Network Menu

Ansökan

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen för 2022

Sökande till SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.


SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen

 

I. Personliga uppgifter

    Namn

  • Adress

 

II. Kvalifikationer

 

III. Referenser

    Referens 1

  • Referens 2

  • Referens 3

 

IV. Handlingar

    Ladda upp bilagor som stödjer ansökan

  • Här kan du ladda upp bilder, dokument, broschyrer, eller andra filer som informerar om dig som kandidat. Det går bara att ladda upp en fil per knapp. Varje dokument ska helst vara i PDF-format. Även rekommendationsbreven ska skickas elektroniskt i PDF-format. Om du har flera än en bilaga utöver din cv som stödjer din ansökan, kombinera dem i en zip-fil. Du kan ladda upp filer med följande extensions: png, jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip
 

V. Viktigt

 

VI. Ytterligare information

 

Bekräfta

 

Ansökningsperioden för SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och/eller kulturen påbörjas i mitten av september och avslutas den 15 januari.

Tack för visat intresse.