Network Menu

Ansökan

SWEA_stipendium_litteratur_blankSWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället för 2020

Sökande till SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.


Ledsen, men denna form är inte längre emot inlagor.