Network Menu

SWEA främjar det svenska språket

SWEA_stipendium_litteratur_blank

SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige med syftet att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition. Det var den här grundtanken som var ledstjärnan i samband med instiftandet av språk- och litteraturstipendiet, som är det första av alla instiftade stipendier som SWEA delar ut varje år.

Litteraturstipendiet tillkom på initiativ av Agneta Nilsson 1983. Det allra första stipendiet, som delades ut samma år, hade en bredare inriktning och inkluderade studier i svensk textilkonst, svensk kvinnokunskap och svensk glasblåsning. Det tilldelades Cindy Anderson, för forskning om kvinnans roll i det moderna svenska samhället. Från och med 1988 utdelades stipendiet med inriktning på svenska språket och svensk litteratur. I slutet av 1990-talet vidgades intresseområdet till forskning i svenska språket, litteraturen och samhället.

Stipendiaternas avhandlingar har haft väldigt varierande teman genom åren. Exempelvis ”Förändringar i svenskan under 1900-talet”, ”Talspråk som indikation på översättningsstil” och ”Demokratisering av myndighetsspråkets tendenser”. ”Forskning i svensk retorik hos svenska politiker, journalister och debattörer” är ett annat exempel.

De senaste årens stipendiater har haft minst lika intressanta teman:

2017 delades stipendiet ut till Ian Giles som presenterade den svenska litteraturens vägar till engelska under det senaste seklet. Fokus var på mottagande av svensk litteratur i engelsk översättning.

Stipendiaten för 2018 heter Heidi Synnöve Djuve, vars avhandlings titel är The Scandinavian Medieval Specula. Ett arbete som genom jämförelser av två skilda verk främjar vår kunskap om det medeltida skandinaviska språket, kulturen och de politiska och ideologiska förändringar som pågick under denna tid.

Maria Hansson-de Laage de Meux fick stipendiet 2019. Hennes avhandling handlar om hur tre svenska kvinnliga författare använt sig av folktron som medel för samhällskritik under 1880-talet.

Marie Lindskov Hansen, årets stipendiat, som beskriver hur fyra författare använder språk och berättande för att kombinera fakta och fiktion i sina självbiografiska verk. Marie har disputerat och Ida Kolovrat-Zelic, som var närvarande på hennes disputation, var mycket imponerad!

Här kan du läsa mer om tidigare års mottagare: litstip.swea.org/mottagare-genom-aren/

Cindy Anderson får stipendium av Prinsessan Christina

Cindy Anderson (1983) får stipendium av Prinsessan Christina

Ian Giles; Foto: Privat

Ian Giles (2017); Foto: Privat

Heidi Synnøve Djuve, 2018 Litstip

Heidi Synnöve Djuve (2018); Foto: Privat

Maria Hansson

Maria Hansson-de Laage de Meux (2019); Foto: Privat

Marie Lindskov Hansen; Foto: Privat

Marie Lindskov Hansen (2019); Foto: Privat

Vi i kommittén arbetar kontinuerligt under hela året med utlysning av stipendiet, som vi mejlar ut till cirka 225 universitet, som är publicerade på Svenska Institutets webbplats: svenskaspraket.si.se.

Vi går igenom ansökningshandlingar och kompletteringar, svarar på frågor och förbereder ansökningarna. Sedan presenterar vi dem för en oberoende jury som består av litteratur-, språk- och samhällsvetare med anknytning till svensk institution vid olika universitet. Juryn motiverar sitt val och presenterar sitt förslag. Inför offentliggörandet tar vi kontakt med stipendiaten för att tillsammans förbereda och publicera en artikel om stipendiaten och dennes forskning.

I år har kommittén träffats via Zoom och det har fungerat helt fantastiskt bra. Vi har delat upp arbetsuppgifter och försökt komma på idéer om hur vi kan nå ut till fler doktorander som kan ansöka om SWEAs stipendium.

Antalet sökande har minskat genom åren. Det här kan delvis bero på att inte alla universitet med studier i skandinavistik bedriver egen forskning.

Vi kom fram till att vi fortsätter med mejlutskick av ansökningshandlingar till Svenska Institutets lista, det fungerar bra. Vi gör också utskick om ansökan för ”posting” på universitetens webbsidor, samt använder oss av sociala medier som Facebook och Instagram.

Det roligaste i vårt arbete är att meddela stipendiaten att hen har fått stipendiet och att få höra det glada jublet! Lika roligt är att presentera vår stipendiat på Sverigemiddagen och att personligen få tillhandahålla stipendiet. I samband med mottagandet åtar sig stipendiaten att hålla en föreläsning om sin avhandling och forskning för alla medlemmar i SWEA. Det skapar ett mervärde för medlemmarna och att många intresserade kan ta del av den senaste forskningen inom de olika områden som stipendiet är till för.

Tack vare att årets Sverigemiddag ägde rum virtuellt på Zoom, blev det möjligt för alla Sweor i världen att kunna delta. Detta var årets höjdpunkt i samband med tilldelningen av stipendiet!

Barbro Westin, Ida Kolovrat-Zelic och Eva Cavaco
SWEA International Litteraturstipendiekommittén

Här kan du läsa mer: litstip.swea.org/litteraturstipendiet/

litstip-kommitte-zoom
litstip-kommitte-munskydd