Network Menu

Mottagare 2012

Det är med stor glädje som SWEA International under årsmötet i New York har utnämnt Dominic Matthew Hinde till litteraturstipendiat 2012.

Svensk miljöretorik i fokus för årets litteraturstipendiat

Dominic HindeSWEAs stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2012 tilldelas Dominic Matthew Hinde för hans avhandling “The Rhetoric of the Environment in Sweden.”

Hinde bedriver sina doktorandstudier vid University of Edinburghs Division of Scandinavian Studies medan han också står i nära kontakt med avdelningen för retorik inom den litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Genom analys av pressmaterial och politiska dokument behandlar avhandlingen den retorik som används i samband med svensk miljödebatt och bygger på tre stora miljöfrågor från 70-talet till nutid. Avhandlingen avser att visa hur miljöfrågor diskuteras och hur diskussionen i längden påverkar och återspeglar samhällets vilja att behandla denna typ av konflikter. Den berör frågor som för närvarande inte har utforskats systematiskt, trots Sveriges erkända status som ett av världens mest miljömedvetna länder, och förväntas ge ett nytt perspektiv på Sverige som klargör den avgörande påverkan på politikens inriktning som utövas av retoriken i bruk bland politiker, bevakande journalister och debattörer.

Dominic Hinde är född 1987 och uppvuxen utanför London. Hans intresse för Sverige började tidigt. Hans pappa hade konsultuppdrag i Sverige och tog med familjen på resor. Från början var det musiken och naturen som drog men med tiden blev Dominic alltmer intresserad av nordiska författare, politiken och samhället. Han är politiskt aktiv i miljörörelsen i Edinburgh, översätter från nordiska språk till engelska och frilansar som skribent för olika tidningar. På fritiden ägnar har sig åt vandring och klättring. Han spelar även fotboll i ett amatörlag.

Stipendiesumman är USD 10 000. Den officiella stipendieutdelningen kommer att äga rum vid SWEAs sommarmiddag i Helsingborg den 9 augusti 2012.

Stipendiet för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället 2012 – juryns motivering

Dominic Matthew Hinde får utmärkelsen för sin forskning och analys av retoriken i journalistiskt material och politiska dokument kring svensk miljödebatt från 70-talet till i dag.